Olaria Doñate, Pau

Acompanyant infantil de la gaiata 5, Hort dels corders, en 2009-2013.
Acompanyant infantil de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2014.
President d'Honor infantil de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2015.
President infantil de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2016.
Esquadra infantil de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, en 2007-2014.

Coixiner de la Reina Infantil Natalia Collazos Rovira, en 2019.