Serrano Lloret, Salvador

President de la comissió de la gaiata 6 en 1949 i 1950.