Escuder Gual, Manuel

Acompanyant de la Gaiata 11, Forn del Pla, en 2002-2005.
Vice-president de la Gaiata 11, Forn del Pla, en 2006.
President de la Gaiata 11, Forn del Pla, en 2007-2012.