Torres Vidal, Beatriz

Dama infantil de la gaiata 1, Brancal de la ciutat, de 1986 a 1991.
Dama de la gaiata 15, Sequiol, en 1997.
Madrina de honor de la gaiata 15, Sequiol, en 1998.
Madrina de la gaiata 15, Sequiol, en 1999.
Dama de la Ciutat el 2001.
Vocal de la Junta de Festes de Castelló, en 2003 i 2004.