Vidal Pontones, Miguel

President d’Els 20 del 88, en 2000, 2003, 2004.
Membre de la Fundació Municipal de Festes, en 2003.