Guimerá Navarro, Nayla

Dama d'Honor infantil de la gaiata 7, Cor de la Ciutat, en 2006-2010.
Madrina d'Honor infantil de la gaiata 7, Cor de la Ciutat, en 2011.
Madrina infantil de la gaiata 7, Cor de la Ciutat, en 2012.
Dama infantil de la Ciutat, en 2013.