Farinós Soler, Leandro

President de la comissió de la gaiata 3 en 1957 i 1958.