Cerdá Escuder, Luís E.

President de la comissió de la gaiata 8 el 1958 i 1959.