Pastor Gallén, Andrea

Dama d'Honor infantil de la gaiata 12, El Grau, en 1999-2003.
Reina infantil de les festes de Castelló, en 2004.
Vocal de la comissió de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2005-2011.