Zaragozá Moliner, Cristina

Col·laboradora de la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, en _____-  _____.

Membre de l’Asociació Cultural l'ALJAMA.