Sanmillán Arquimbau, Miguel de

(Castelló, ?-1976)
 
Artista gaiater. En el primer any de la renovació de les festes de la Magdalena, en 1945, va realitzar una gaiata per al sector 1, amb la figura de Jaume I sobre un gran vaixell. Va fer l’esbós, als anys quarantes, d’una gaiata de la Creu Roja que no s’arribà a realitzar. Autor d’una gaiata per a l’Organització Sindical l’any 1952, per a les Festes del VII Centenari de la Fundació de la Ciutat. Als anys setanta va realitzar una gaiata, per al sector 3, amb recipients transparents plens de peixos de colors vius.
En 1973 havia realitzat ja 38 gaiates, i entre elles cal destacar les següents: 1 (1945, 1956, 1971, 1972 -1r premi-, 1974 -la darrera que va fer); 2 (1966, 1967); 5 (1964); 8 (1967); 10 (1945, 1953), 11 (1946)
Defensor de la representació de la figura escultòrica en la gaiata, encara que no com a «ninot». Promotor de la idea d’explicar el que representa la gaiata en el llibret.
Fundador de la Banda de música de la Creu Roja de Castelló.