Mesa Domínguez, Ana Isabel

Vocal de la comissió de la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, en 1983-1990.