Queral García, Sergio

Vocal de la gaiata 15, Sequiol, en 1987-1998.
Vicepresident de la gaiata 15, Sequiol, en 1999-2000.
President de la gaiata 15, Sequiol, en 2001-2003.
Vocal de la gaiata 15, Sequiol, en 2004.
Vocal de la gaiata 6, Farola-Ravalet, en 2009-2011.
Membre de la Fundació Municipal de Festes, en 2003.