Mas Rafels, Eduardo

President infantil de la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, en 19___.

Esquadra dels Cavallers de la Conquesta, en _____ - _____.