Torrent Gañán, Berta

Dama d'Honor infantil de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2004-2005.
Madrina d'Honor infantil, en la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2006.
Madrina infantil de la gaiata 8, Portal de l’Om, en 2007.
Gaiatera d'Honor infantil de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2008.
Vocal de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2009.