López Guillén, Jesús

Va nàixer el 26 de gener de 1949 i després de fer els estudis de batxillerat estudià Graduat Social, Relacions Industrials i obtingué el títol de postgrau universitari de Gestió Administrativa i actualment treballa d’assessor laboral i fiscal d’empreses.
Ha sigut membre de les Gaiates 1, 5 i 15, des de l’any 1994 al 2002.
President de la Junta de Festes (des del 2003 fins al 2015).