Ciurana Alós, Lorena

Madrina infantil de la gaiata 14 el 1984.
Dama infantil de la Ciutat en 1986.