Viciano Llorens, Luis

Músic del Grup Els Llauradors, en 1968-2012.
President d'Honor de la gaiata 4, L'Armelar, en 1990.
Pregoner, en 2001.
Guillem de Mont Rodón de la Milícia Templària, en 1997.
Gaiater d'Honor de la gaiata 15, Sequiol, en 2006.
Autor de la lletra de l'Himne de la gaiata 15, Sequiol,
amb música d'Alejandro García, en 2006.