Alegre Fabregat, Francisco

Vocal de la Junta Central de Festes el 1946.