Varella Franch, Rosa

Dama dels Cavallers de la Conquesta en 1962, no va exercir el càrrec per “un dol familiar”.