Sales Lleó, Omar

Acompanyant infantil de la gaiata 4, L'Armelar, en 1989-1997.
Acompanyant infantil de la gaiata 17, Tir de Colom, en 1998-1999.
President infantil de la gaiata 17, Tir de Colom, en 1999.
Portaestendard infantil de la gaiata 17, Tir de Colom, en 2000-2003
Portaestendard major de la gaiata17, Tir de Colom, en 2004.
Acompanyant de la gaiata 17, Tir de Colom, en 2005-2007.
Vicepresident de la gaiata 17, Tir de Colom, en 2008-2010.
President de la gaiata 17, Tir de Colom, en 2011–2012.
Presentador de la Galania infantil, en 2001.
Galantejador de la regina infantil Andrea Renau Vázquez, en 2002.
Artista gaiater de la gaiata 17, Tir de Colom, en 2010–2011.