Ribés Fernández, Mª Antonia

Reina de les festes de la Magdalena en 1959.