Pascual Ventura, Beatriz

Reina infantil de les festes de la Magdalena, en 1987.