Vidal, Joaquín

Escultor tallista, especialitzat en altars, peanyes i art sacre. Tenia l’obrador al carrer Major 78-80 de Castelló.
Artista gaiater que va formar diversos artistes als anys cinquantes del segle XX, com ara Vicent Bernat.
Autor del projecte de les següents gaiates: 5 (1945).