Quintana Gascó, Ela

Madrina infantil de la gaiata 11, Forn del Pla, en 1979
Madrina de la gaiata 11, Forn del Pla, en 1986.
Dama de la Ciutat en 1987.