Blasco Pesudo, María Teresa

Dama infantil de la Ciutat el 1984.
Reina infantil de les festes de la Magdalena en 1986