Huertas Fernández, Alejandro

Vocal infantil de la Colla "A Casa No", des de 2011.