Hernández Andrés, Noelia

Dama d'Honor infantil de la gaiata 4, en 2010.
Dama d'Honor infantil de la gaiata 6, en 2011.
Madrina infantil de la gaiata 6, en 2018.
Dama infantil de la Ciutat, en 2019.