Iturralde Cubertorer, María

Dama infantil de la gaiata 1, en 2008.
Madrina infantil de la gaiata 1, Brancal de la ciutat, en 2009.
Dama de la ciutat infantil, en 2010.
Membre de l'Associació Cultural Colla El Farolet, fins 2010.
Madrina de la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, en 2018.
Dama de la Ciutat, en 2019.