Gual Ibáñez, Esteban

President de la Gaiata 6, Farola-Ravalet, en 2009-2019.
President de la Gestora de Gaiates, des del 2019.