Suárez Pereiro, Marina

Vocal de la comissió de la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, en 1982-1993.