Fígols Mateu, Helena

Madrina infantil de la gaiata 11 en 1983.
Dona de Companya, Na Margarida, en 1990.