Ripollés Escuder, José

 
President de la comissió de la gaiata 9 en 1949.
Membre de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, en 1950-2008.
Clavari de la Reial Confraria de la Mare de Déu del Lledó, en 1949.
Clavari de la Muy ilustre Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús, en 1965.
Va demanar, el 1949, que la Junta Central de Festes negociara la concessió d’un crèdit de cinquanta mil pessetes, avalat per l’ajuntament, a cada comissió de sector. Els crèdits es tornarien amb interessos i quedarien amortitzats en deu anys. L’objectiu era evitar la despesa anual de realitzar una gaiata nova, i construir «gaiates vertaderament monumentals, una autèntica obra d’art», que valdria la pena de conservar.
Va proposar també l’explotació del lloguer de les cadires en cavalcades i processons, i el cobrament de taxes en articles de consum durant la setmana de festes de la Magdalena.