Fabra Andrés, Carlos

President de la comissió de la gaiata 8, “Solar de Santa Clara”, en 1945.
President de la Confraria de la Mare de Déu del Lledó, en 1967-1969.