Castell Bernat, Vicenta

Madrina de la gaiata 11, Forn del Pla, en 1964.