Zabalza Campos, Fernando

"Noviller" que, essent "sobresalient", va haver de torejar 6 bous, per ser agafat pel bou el matador, en la Fira de la Magdalena. "Noviller" en la Fira de la Magdalena de 1957, 58, 59 i 60.