Gimeno Michavila, Vicente

Escriptor. Autor de la idea que cada barri construira una gaiata, i fer una gran festa amb totes elles al final de l’avinguda del Rei en Jaume, a la plaça de la Victòria.