Archilés Provilencia, Vicente

President de la comissió de la gaiata 5 en 1965.