Alabau Sacacia, Rafa

President Colla "Xamarrusquers" de 1990-1999.
Vice-President Federació de Colles 1995-1996.
Tresorer de la Junta de Festes, en 1997-1998.
Vice-President econòmic de la Junta de Festes, en 1999-2002.
President de la gaiata 8, en 2010-2012.