Santacatalina Fabregat, Carla

Primera madrina infantil de la gaiata 12, en 1975. Aquell any es va crear la primera comissió infantil magdalenera del sector 12, del Districte Marítim, és a dir del Grau de Castelló.