Aded Guerra, Hipólito

Vocal de la comissió de la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, en 1986-96.
President de la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, en 1997.