Pascual Molina, Mariló

Madrina infantil de la gaiata 6 en 1972.
Madrina de la gaiata 7, Cor de la Ciutat, en 1980.