Torrejón Ferrando, Daniel

Membre de les Escoles infantils Escola de Dansa Castelló, en 1988-1990.
Acompanyant infantil de la Gaiata 11, Forn del Pla, en 1990-1992.
Costaler de la Confraria Paz y Caridad, en 1999-2011.
Vocal de la Gaiata 11, Forn del Pla, en 2001.
Vocal de la Gaiata 10, El Toll, en 2002.
Vicepresident 2 on. de la Gaiata 11, Forn del Pla, en 2003-2004.
Vocal de la Gaiata 11, Forn del Pla, en 2004-2006.
Membre de l'Ass. d'Estudis Tradicionals Grup Castelló, en 2003-2010.
Barrero de la Reial Confraria de la Mare de Déu del Lledó, en 2004-2011.
Vocal de la Junta de Festes, en 2007-2010.
Vicepresident de  l'Ass. d'Estudis Tradicionals Grup Castelló, en 2010-2011.
Soci Fundador de la Colla de Malfeiners i Caragolers, en 2007-2011.
Vocal de la Gaiata 11, Forn del Pla, en 2010-2011.
Majoral de l'Ass. Cult. Festes de Carrer Sant Fèlix de Cantalici, en 2010-2011.
Pare de la Reina infantil del 2024, Vega Torrejón Garrote.