Sales Navarro, Marcos

Vocal de la comissió infantil de la gaiata 15, Sequiol, en 2002-2003.
Acompanyant infantil de la gaiata 15, Sequiol, en 2004-2008.
Vocal de la comissió de la gaiata 15, Sequiol, en 2009-2011.