Aguilar García, Elena Lidón

Dama d'Honor infantil de la gaiata 2, Fadrell, en 1976.