Torralba, Francisco

(Sagunt, 1844-Castelló, 1950)
 
Home de 104 anys que va rebre un lot especial en la Festa de Caritat del 1949: una cistella de menjars, cinc-centes pessetes i diversos regals de les madrines de les gaiates.