Calatayud Barrachina, Trini

Dama d'Honor de la gaiata 15, Sequiol, en 1983-86.
Vocal de la comissió de la gaiata 15, Sequiol, en 1983-2005.