Soler Barberá, Miquel

President de la gaiata 10, El Toll, en 1964.
Regidor de l'Excm. Ajuntament de Castelló;
Regidor delegat de Transport i Mobilitat Urbana.
Membre del grup musical Els Llauradors.
Pregoner tretze vegades, en 1967, 1968, . . .
En 1983 va encarnar a JAUME I.