Barberá Ferrando, Sixto

President de Moros d’Alqueria el 1987 i 1988.
Membre de la darrera Junta Central de Festes.
Vicepresident de la primera Junta de Festes el 1989 i 1990.
President de la Junta de Festes en 1993 i 1994. 
 
Va nàixer a Castelló l’any 1949 i després d’estudiar el batxillerat es va llicenciar en Medicina i Cirurgia a la Universitat de València l’any 1974. En acabar la carrera va exercir de metge a Teresa, Ribesalbes, Vila-real i Castelló. És membre de l’Associació Moros d’Alqueria des de la fundació i va ser President d’aquesta els anys 1987 i 1988. Entrà a formar part de la Junta Central de Festejos de la Magdalena en 1987, després fou Vicepresident de la Junta de Festes els anys 1989 i 1990, sent, finalment, President els anys 1993 i 1994. Va introduir la “Nit Màgica” de Xarxa Teatre.