Flors Melià, Tàsio

Pintor. Autor del cartell de les Festes de la Magdalena, en 1956 i 1973.
Artista gaiater de la gaiata 4 en 1948.
Moro d'any, en 1987.